Privacy en veiligheid

Privacy en veiligheid

Robinex Bedrijfskeukens respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Laatste versie: 23 mei 2024

Verwerkingsverantwoordelijke

U kunt altijd bij ons terecht voor vragen over uw privacy. Onze contactgegevens zijn:

Robinex B.V.
H.L Breenkade 1
2465 AL Rijnsaterwoude
KvK: 28109568
+31 (0)172 500 280
info@Robinex.nl

Persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam 
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • BTW-nummer
 • Inloggegevens
 • Bestelhistorie

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:

 • IP-adres
 • Cookie ID
 • Voorkeuren
 • Internetgedrag
 • Bewegingen over onze website

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt
We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Robinex Bedrijfskeukens, zoals bij aankoop van een product of uw recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Adviseren
 • Onze servicedienst
 • Bezorging
 • Retour & reparatie
 • Garantie

Voor deze doeleinden bewaren wij uw persoonsgegevens tot 7 jaar na afloop van het boekjaar, in het kader van onze fiscale bewaarplicht.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken omdat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit geldt voor:

 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de Robinex-website en gebruik van cookies, zie onderaan de privacyverklaring voor meer informatie.
 • Account voor het bijhouden van uw bestellingen.
 • Reviews, als u deze op de website heeft achtergelaten. U kunt uw toestemming hiervoor altijd weer intrekken, door contact met ons op te nemen. 
 • Nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft ingeschreven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de link in de nieuwsbrief. Bent u klant, dan kan het zijn dat u een nieuwsbrief zult ontvangen zonder dat u zich hiervoor expliciet heeft opgegeven. Dit is in het kader van direct marketing gerechtvaardigd. U kunt zich altijd voor uitschrijven door middel van een hyperlink onderaan iedere nieuwsbrief.
 • Persoonlijk advies als u daar een aanvraag voor indient.

Voor deze doeleinden verwerken wij uw gegevens tot 3 jaar, nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Wie heeft toegang tot uw gegevens
We geven uw persoonsgegevens door aan andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, product ondersteuning, en betaalpartners. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens Robinex Bedrijfskeukens. Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van:

 • IT-dienstverleners (zoals de hostingpartij en de webbouwer)
 • De betaaldienstverlener
 • Maildienstverlener
 • Onze cookiepartners (zie onderaan deze privacyverklaring)
 • Ingehuurde dienstverleners en experts
 • Transporteurs
 • Leveranciers
 • Onze marketingpartners

We verkopen uw gegevens nooit door aan derden.  Met de organisaties met wie wij persoonsgegevens delen hebben wij een (verwerkers)overeenkomst gesloten. In deze verwerkersovereenkomst spreken wij met de organisatie af dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen. 

Uw gegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt, tenzij wij er zeker van zijn dat een voldoende passend beschermingsniveau wordt geboden.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Robinex. Ook heeft u het recht om gegevens in een gangbaar formaat te ontvangen of te laten overdragen (dataportabiliteit). We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

We doen er alles aan om u te helpen en te informeren, als u vragen heeft. Bent u niet tevreden of komen we er samen niet uit? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gevoelige informatie zoals uw klantgegevens en betaalgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze website is bijvoorbeeld beveiligd middels TLS.

Vragen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u naar aanleiding daarvan nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een overzicht van de cookies vindt u hierna. U kunt uw toestemming intrekken of voorkeuren aanpassen door links onderin uw scherm te navigeren naar de cookie-instellingen, of hieronder op de link te klikken.